ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint online webáruházunk igénybe vevőjét Vállalkozásunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 

I.1. Adatkezelési nyilatkozat:

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A https://kugoomagyarorszag.hu/ webcímen elérhető honlap / webáruház használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az Üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk hogy megválaszoljuk Önnek. Az üzemeltető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, azonban a honlap / webáruház használatából eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal. 

I.2. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

A Vállalkozás az adatkezelése során alábbi alapelveket követi és bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az Adatkezelő saját magával, mint üzemeltetővel szemben megfogalmazott és betart.

 • A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • Az Adatkezelő számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
 • Az Adatkezelő a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli.
 • Az adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése, annak későbbi bizonyítása, és hírlevél / direkt marketing küldése céljából tárolja.
 • A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • A Vállalkozás minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • A személyes adatokat csak a szükséges ideig tároljuk, amíg a rendelés teljesítése és az azzal kapcsolatos kötelezettségek fennállnak.
 • Az Adatkezelő adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.
 • A Vállalkozás az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatásán alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, például számla kiállítása, vagy panaszkezelés kapcsán kezelt adatok.
 • Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez az Üzemeltetőnek / Vállalkozásnak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

I.3. Az adatkezelők adatai:

 • Vállalkozó, tulajdonos neve: Simon és Podest Kft.
 • Vállalkozási forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: H-1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. szám fsz. 2. (nincs ügyfélfogadás)
 • Levelezési cím: H-1118 Budapest, ágymányosi utca 12. szám fsz. 2
 • A vállalkozás adószáma: 29043273-2-43
 • A vállalkozás közösségi adószáma: HU29043273
 • Cégjegyzékszám: 01-09-380184
 • A vállalkozás működési engedély száma:
 • A vállalkozás nyilvántartási száma:
 • A vállalkozást nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése: 
 • A vállalkozást nyilvántartásba vevő jegyző neve:
 • Weboldal: https://kugoomagyarorszag.hu/
 • Email cím: kugoomagyarorszag@gmail.com
 • A vállalkozás bankszámláját vezető pénzintézet, bank adatai:
  • Neve: 
  • Számlaszám: 
  • IBAN számlaszám: 
  • Swift kód:
  • BIC kód:
 • A Vállalkozás tárhely szolgáltatójának az adatai

I.4. A Vállalkozás az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 1. Simon és Podest Kft; 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. szám fsz. 2.; összes tevékenységi kör.
 2. XYRoland; 1111 Budapest, összes tevékenységi kör.
 3. NAV online számlázó prgramm.; Adószám: —; nav….hu; székhely: 1011 Budapest, ; elektronikus számla kiállításához szükséges adatok: név, cím, számlázási cím, email cím, adószám
 4. A Rocket Science Group, LLC.; mailchimp.com; székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA; hírlevélszolgáltatás, elektronikus levél küldéséhez szükséges adatok: név, email cím
 5. Facebook Inc.; székhely: Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA; közösségi média oldal által kezelt adatok

Kézbesítés, futárszolgálatok:

 1. UPS Magyarország Kft.; https://ups.com/hu/; székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci u. 154.; telefon: +36-1-877-0000; termék, termékek kézbesítésével kapcsolatban szükséges adatok: név, szállítási cím, email, telefonszám
 2. DPD Hungária Kft.; https://www.dpd.com/hu; székhely: 1134 Budapest, Váci út 33.; telefon: +36-1-501-6200; termék, termékek kézbesítésével kapcsolatban szükséges adatok: név, szállítási cím, email, telefonszám
 3. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.; https://gls-group.eu/HU/hu/home; székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; telefon: (+36 1) 802-0265; e-mail: info@gls-hungary.com; termék, termékek kézbesítésével kapcsolatban szükséges adatok: név, szállítási cím, email, telefonszám
 4. FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság; https://foxpost.hu/; székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.; telefon: +36 1 999 0369; e-mail: info@foxpost.hu; termék, termékek kézbesítésével kapcsolatban szükséges adatok: név, szállítási cím, email, telefonszám
 5. Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság; https://posta.hu/; székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; telefon: +36-1-767-8200; e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu; termék, termékek kézbesítésével kapcsolatban szükséges adatok: név, szállítási cím, email, telefonszám

Adatkezelők neve: Elérhetősége: Felelősségi köre:
Simon és Podest Kft. 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. szám fsz 2. Összes tevékenységi kör.
XY 1111 Összes tevékenységi kör.

NAV Online számlázó programm

Adószám: — www.nav.hu

Székhely: Elektronikus számla kiállításához szükséges adatok: név, cím, számlázási cím, email cím, adószám

A Rocket Science Group, LLC.

www.mailchimp.hu

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308, USA

Hírlevélszolgáltatás, elektronikus levél küldéséhez szükséges adatok: név, email cím
UPS Magyarország Kft. https://ups.com/hu/

Székhely: 2220 Vecsés,

Lőrinci u. 154.

Telefon: +36-1-877-0000

Termék, termékek kézbesítésével kapcsolatban szükséges adatok: név, szállítási cím, email, telefonszám
DPD Hungária Kft. https://www.dpd.com/hu

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33.

Telefon: +36-1-501-6200

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

Székhely: 2351 Alsónémedi,

GLS Európa u. 2.

Telefon:

(+36 1) 802-0265

E-mail:

info@gls-hungary.com

FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

https://foxpost.hu/

 

Székhely: 3200 Gyöngyös,

Batsányi utca 9.

Telefon: +36 1 999 0369

E-mail: info@foxpost.hu

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

https://posta.hu/

Székhely: 1138 Budapest,

Dunavirág utca 2-6.

Telefon: +36-1-767-8200

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Facebook Inc.

 

Székhely: Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA

 

Közösségi média oldal által kezelt adatok

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

I.5. A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok: A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat, az alábbiak szerint:

I.5.1. Kapcsolatfelvétel esetén kezelt adatok: Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, azonban ha mégis kérdéssel fordul hozzánk, akkor a

 • Kezelt adatok: Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.
 • Az adatkezelés időtartama: A kapcsolatfelvétel lezárultáig
 • Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

I.5.2. Regisztráció esetén kezelt adatok: A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni).

 • Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.
 • Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig, vagy törlésig.
 • Az adat kezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]
 • Tájékoztató: Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát amennyiben regisztrálni is kíván. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

I.5.3. A rendelés feldolgozása során kezelt adatok: A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

 • Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.
 • Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.
 • Az adatkezelés időtartama: A polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig.
 • Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

I.5.4. A számla kiállítása során kezelt adatok: Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik.

 • Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak, egyéni vállalkozásoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
 • Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, megrendelés száma, megvásárolt termék jellemzői.
 • Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

I.5.5. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés: Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul.

 • Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
 • Az adatkezelés időtartama: A polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig.
 • Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

I.5.6. Garanciális ügyintézés panaszkezelés során kezelt adatok: Tájékoztatjuk, hogy garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával. Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

 • Kezelt adatok: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, címe, egyéb közölt adatok, a panasz tartalma.
 • Az adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

I.5.7. Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok észrevételek kezelése: Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával. Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

 • Kezelt adatok: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, címe, egyéb közölt adatok, panasz tartalma.
 • Az adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

1.5.8. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok: A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

 • Kezelt adatok: A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.
 • Az adatkezelés időtartama:
 • A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.
 • Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

I.5.9. Marketing célú adatkezelések, hírlevél szolgáltatás: A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés.

 • Kezelt adatok: Név, e-mail cím.
 • Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, leíratkozásig.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]
 • Tájékoztatás: Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak havi legfeljebb 1-8 alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez. Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

I.5.10. A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés: Az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból Önt megkeressük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk.

 • Kezelt adatok: Név, e-mail cím, telefonszám.
 • Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

I.5.11. Remarketing: Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

I.5.12. Honlap látogatása: Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok

 • Kezelt adatok: IP cím a látogatás időpontja a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa
 • Az adatkezelés időtartama: 2 hónap
 • Az adatkezelés jogalapja: társasságunk jogos érdeke.
 • Tájékoztatás a weblap látogatóinak adatainak felhasználásáról: Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy A cookik-ról és kezelt adatokról lentebb részletesebb tájékoztató is megtalálható.

I.5.13. Nyereményjátékok során kezelt adatok: A Vállalkozás kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, nagy promóciókat melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapon.

 • Kezelt adatok: Név, e-mail cím, cím, telefonszám
 • Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

1.5.14. Termék vélemény írása: Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím vagy becenév és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

 • Kezelt adatok: e-mail cím, név, becenév.
 • Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

I.5.15. A hatóság megkeresése során történő adatszolgáltatás: Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Adatkezelő köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

 • Kezelt adatok: az összes rendelkezésre álló adat
 • Az adatkezelés időtartama: a törvényi kötelezés alapján előírt időtartam
 • Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezés

I.6. További tájékoztatás az Adatkezelő / Vállalkozás adatkezelésével kapcsolatban:

 1. A webáruház látogatói a weboldalt önkéntesen használják.
 2. A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Vállalkozásunkkal a kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.
 3. Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
 4. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását, bármikor ingyenesen visszavonhatja amelyet kérem jelezze az email címre küldött kérelmével, vagy a hírlevélszolgáltatásról az abban található leiratkozó linkre kattintva teheti meg.
 5. A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
 6. Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatóink bűncselekményt követ el vagy Vállalkozásunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.
 7. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.
 8. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az Adatkezelő nem kapcsolja össze.
 9. Harmadik országba (külföldre) az Adatkezelő felhasználói adatokat nem továbbít.
 10. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.
 11. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.
 12. Az Adatkezelő az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.
 13. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.
 14. Jelen nyilatkozat csak az Adatkezelő által működtetett webáruházra vonatkozik.
 15. Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
 16. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.
 17. Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóinknak.
 18. Társaságunk adatkezelésében és / vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
 19. A papír alapú dokumentumokat megfelelő módon védve tartjuk.
 20. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk.
 21. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
 22. A tárhely szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. A teljes adattartalomról rendszeres mentés készül, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
 23. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. A Vállalkozás mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Vállalozásunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
 24. A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.
 25. A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, feliratkozni, bejelentkezni szeretnének, illetve nyereményjátékban részt venni.
 26. A látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.
 27. Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.
 28. Az adatkezelés időtartalma a szerződés futamidejére, valamint a jótállási- és garanciajogok lejártáig. Ezt követően az Adatkezelő a kereskedelmi- és adótörvény szerint szükséges információkat a jogszabályokban meghatározott időtartamig őrzi meg.
 29. Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az  e-mail címünkre küldött kérésével kérhet további tájékoztatást, válaszunkat mihamarabb (legfeljebb azonban 30 napon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

II.1. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

II.2. Mik azok a sütik (cookie-k) és hogyan kezeljük őket?

 • A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékozta-tást.
 • A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.
  A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.
  A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.
 • Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
 • A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.
 • Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
 • A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

II.3. Milyen sütiket alkalmazunk?

Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus

·

·         _ga

kugoomagyarorszag.hu ·         Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.

·

·         2 év

·

·         HTTP

·

·         _gat

kugoomagyarorszag.hu ·         A Google Analytics által használt thottle request szerinti arányt tárolja.

·

·         Session

·

·         HTTP

·

·         _gid

kugoomagyarorszag.hu ·         Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.

·

·         Session

·

·         HTTP

·

·         collect

·

·         google-analytics.com

·         Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.

·

·         Session

·

·         Pixel

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

 

II.4. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

 • Munkamenet cookie:Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják. Élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
 • Korhatáros tartalom cookie:Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
 • Referer cookiek:Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
 • Utoljára megtekintett termék cookie:Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.
 • Utoljára megtekintett kategória cookie:Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.
 • Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.
 • Mobil verzió, design cookie:Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.
 • Cookie elfogadás cookie:Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
 • Kosár cookie:A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
 • Intelligens ajánlat cookie:Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.
 • Backend azonosító cookie:Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója.
  Élettartama a böngésző bezárásáig tart.
 • A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.
 • A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
 • Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito 
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

III.1. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.

III.2. Felügyelő Hatóság

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/

III.3. Ön az adatkezelésről annak időtartamán belül tájékoztatást kérhet

 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg-előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

III.4. Kapcsolatos rendelkezések

 • A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 • A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jog-orvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
 • Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
 • Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 30 napon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 • Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától mihamarabb (legfeljebb azonban 30 napon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adat-továbbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, vagy a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz, vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.
 • Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen minket az elérhetőségeink egyikén.

III.5. Záró rendelkezések

 • Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://kugoomagyarorszag.hu/ weboldalon történik. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
 • A jelen Tájékoztatót, illetve annak mindenkor hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a Vállalkozás az Érintetteknek kérésükre átadja.
 • Vállalkozás az európai adatvédelmi reform keretében születő új uniós és hazai jogszabályok és állásfoglalások mentén a jelen Adatkezelési Tájékoztatót időről-időre felülvizsgálja, módosítja.
 • A módosításokat az Érintettekkel elsősorban a https://www.kugoomagyarorszag.hu/ weblapon történő elhelyezéssel közli.
 • A módosítást az Érintett a Társaság által üzemeltetett weblap használatával fogadja el.
 • Az Adatkezelési tájékoztatót kinyomtathatod a böngésző nyomtatás menüpontja alatt, vagy a CTR+P billentyűk együttes lenyomásával, vagy ide kattintva tölthető le.

III.6. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)+
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

III.7. Értelmező rendelkezések: Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

 • Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését,
  illetve a kezelt adat törlését kéri.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
 • Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
 • Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

III.8. KAPCSOLAT 

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van adatkezeléssel vagy szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérjük jelezze ügyfélszolgálatunknak a következő elérhetőségeken.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021.05.04. naptól hatályos.

Tisztelettel: 

KugooMagyarország