Általános szerződési feltételek / ÁSZF / Vásárlási feltételek

Tartalomjegyzék:

I.1. Bevezetés

I.2. A honlapon folytatott tevékenység; ÁSZF elfogadása

I.3. A szerződés módja, létrejötte, formája

I.4. A szolgáltató, eladó, vállalkozás adatai

I.5. Felelősség

I.6. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

I.7. A Weboldalon feltüntetett árak

I.8. Eljárás hibás ár esetén

I.9. Részleges érvénytelenség

I.10. Magatartási kódex

I.11. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

I.12. Szerzői jogok

I.13. Kapcsolatos fogalmak

I.14. A szerződésre irányadó jogszabályok 

 

II.1. Termék kiválasztása, megrendelés folyamata

II.2. Fizetési módok, feltételek

II.3. Megrendelés visszaigazolása, fizetési kötelezettség, feldolgozás

II.4. Megrendelés módosítása, törlése

II.5. Szállítási módok, díjak, feltételek

II.6. Teljesítési határidő

II.7. Tulajdonjogi kikötés, szállítástól való elállás

II.8. A számla kiállítása

 

III.1. Elállási jog/ 14 napos visszaszolgáltatási garancia

III.2. Az elállási jog érvényesítéséhez szüksége nyomtatvány, vagy kérelem tartalmi elemei

III.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

III.4. A termék a Vásárló részéről történő visszaszolgáltatása

III.5. A Vállalkozás visszatérítési kötelezettsége, módja

III.6. A visszaküldéssel kapcsolatos fontos információk

III.7. Termék (elektromos rollerek) értékcsökkenése vásárlástól történő elállás esetén

III.8. Az elállási jog gyakorlásának lehetetlensége

III.9. KAPCSOLAT

IV.1. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

IV.2. Jótállás, garancia

IV.3. Nem tartozik a jótállás alá a hiba

IV.4. Jótállási jegy kiállítása

IV.5. Jótállással kapcsolatos egyéb rendelkezések

IV.6. Jótállás időtartalma

IV.7. Kellékszavatosság

IV.8. Termékszavatosság

 

V.1. Panaszügyintézés és jogérvényesítés lehetőségek

V.2. Panasszal kapcsolatos egyéb irányelvek

V.3. Panasz ügyintézés, Békéltető Testülethez fordulva

V.4. Panasz ügyintézés, Online Vitarendezési Platformon

V.5. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

V.6. Panaszügyintézés Bírósági eljárás során

 

VI.1 Elektromos rollerek általános használati útmutatója

VI.2 KAPCSOLAT

I.1 Bevezetés:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://kugoomagyarorszag.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Honlap, Weboldal, Webáruház, Online Shop) elérhető szolgáltatás igénybevételének Igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó / Vevő / Vásárló / Ön) általi használatának feltételeit. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

I.2. A honlapon folytatott tevékenység, ÁSZF elfogadása:

 1. A https://kugoomagyarorszag.hu/ online webáruház elektromos rollerek, közlekedési eszközök és kapcsolatos alkatrészek kiegészítők kiskereskedelmével foglalkozik.
 2. A termékek kizárólag a weboldalon vásárolhatók meg az online boltban.
 3. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben terméket rendel az online áruházból a honlapon keresztül, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.
 4. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a Vállalkozást illető jogokat és kötelezettségeket.
 5. Az ÁSZF tartalmazza szerződés létrejöttének feltételeit, a felelősségi szabályokat, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a garanciával, a panaszkezeléssel valamint az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos feltételeket.
 6. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 7. Ha a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF feltételeit, akkor nem veheti igénybe a webáruház szolgáltatásait, nem küldhet megrendelést és nem regisztrálhat.
 8. Az ÁSZF elfogadását a megrendelés és vagy regisztráció előtt az űrlapon feltűntetett jelölőnégyzet kijelölésével van lehetőség elfogadni.
 9. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni és ismételten kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
 10. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.
 11. Ha a jelen ÁSZF feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!
 12. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető további tájékoztatások nyújtják.

I.3. A szerződés módja, létrejötte, formája:

 1. A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség.
 2. A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.
 3. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.
 4. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 5. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Vállalkozás nem iktatja.
 6. Az elektronikus módon létrejött szerződés utólagosan is elérhető a Vásárló kérelmére, a vásárlástól számított 1, azaz egy éven belül.
 7. A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre, kivéve hibás árból eredő ajánlattétel esetén (lsd. továbbiakban).

I.4 Az vállalkozás, eladó, szolgáltató adatai:

 • Vállalkozó, tulajdonos neve: Simon és Podest Kft.
 • Vállalkozási forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Adózási forma: Áfakörös
 • Székhely: H-1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. szám fsz. 2. (nincs ügyfélfogadás)
 • Levelezési cím: H-1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. szám fsz. 2.
 • Adószáma: 29043273-2-43
 • Közösségi adószáma: HU29043273
 • Cégjegyzék szám: 01-09-380154
 • Működési engedély száma:
 • Nyilvántartási száma:
 • Nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése: 
 • Nyilvántartásba vevő jegyző neve:
 • A vállalkozás bankszámláját vezető pénzintézet, bank adatai:
  • Neve: 
  • Számlaszám: 
  • IBAN számlaszám: 
  • Swift kód: 
  • BIC kód: 
 • Weboldal: https://kugoomagyarorszag.hu/
 • Email cím: kugoomagyarorszag@gmail.com
 • A Vállalkozás tárhely szolgáltatójának az adatai

I.5. Felelősség:

 1. A Vásárló elfogadja, hogy az Eladó /Vállalkozás/ nem vállal felelősséget a termékek használata során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, különös tekintettel a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító események bekövetkezéséért.
 2. Vállalkozásunk felelősséget nem vállal az elektromos roller használata során az esetleges bekövetkezett balesetekért, sérülésekért, azzal elkövetett szabálysértésekért, bűncselekményekért.
 3. A megrendelt termékeket annak használója kizárólag saját felelősségére használhatja.
 4. A Vásárló a honlapot kizárólag a saját felelősségére használhatja, amely kapcsán az Eladó kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. Tehát a Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
 5. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait, vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse meg.
 6. A Vásárlók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Vállalkozás jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett tartalmak tekintetében a Vállalkozás jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni, továbbá jogellenes tevékenységekért felelősséget nem vállal!
 7. A webáruház nem köt szerződést 18. év alatti személyekkel. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
 8. A Vásárló részéről a pontatlan adatbeviteli hibák miatt a Vállalkozást a felelősségét kizárja.

I.6. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért:

 1. Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására, az adatbeviteli hibák javítására a „megrendelés elküldése” gomb megnyomásáig.
 2. Amennyiben hibás rögzítés történik, haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül jelezze felénk emailben!
 3. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.
 4. A vállalkozás a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja és Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.
 5. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
 6. Az utalással történő fizetés esetén, az esetleges téves számlaszámra történő utalás miatt az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, felelősség nem terheli.

I.7. A Weboldalon feltüntetett árak:

 1. Az árak forintban értendők és az áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak.
 2. Az árak Bruttó árak és Áfa-mentesek, (a vállalkozás alanyi adómentes) azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.
 3. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható.
 4. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

I.8. Eljárás hibás ár esetén:

 1. Technikai hiba vagy egyéb ok miatt az eljárás rendje, ha hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni.
 2. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk.
 3. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről.
 4. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén a Vállalkozás munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést.
 5. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni.
 6. A fenti esetekben nem jön létre szerződés a Felek között.
 7. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

I.9. Részleges érvénytelenség:

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan, vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

I.10. Magatartási kódex:

A Vállalkozásnak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

I.11. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás:

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalakon található termék leírások tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt! A képek és videók esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak! Erre való tekintettel és arra, hogy a termékről még több információ rendelkezésre álljon Önnek javasoljuk, hogy több weboldalon is tájékozódjon a termékről és annak tulajdonságairól!

I.12. Szerzői jogok:

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a honlap / weboldal teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, szerzői műnek minősül, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos! A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos Papp Mária Egyéni Vállalkozó.

I.13. Kapcsolatos fogalmak:

 • Felek: Eladó és Vevő együttesen, az adásvételi szerződésben feltűntetett személyek.
 • Távollévők között kötött szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Fogyasztói szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés. A honlapon vásárolt termék tulajdonjogának átruházása. A Vállalkozás / Eladó és természetes személy között létrejövő szerződés.
 • Szolgáltatási szerződés (Fgy.tv.): Bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díjját.
 • Fogyasztó: PTK meghatározása alapján: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 • Vevő/Vásárló/Felhasználó/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Az önálló foglalkozásán vagy gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árút vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 • Eladó, Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, illetve a webáruház üzemeltetője aki az online áruházban feltűntetett árut szolgáltatást értékesít, nyújt a Vásárlónak.
 • Honlap, Webáruház: https://kugoomagyarorszag.hu/ weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.
 • Áru, termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi. A online webáruházban az Eladó által eladásra kínált termék.
 • Szállítás: Az adásvételi szerződés tárgytát képező termék a Vásárló által megjelölt címre történő kiszállítása és a Vásárló vagy meghatalmazottjának történő átadása, kézbesítése.
 • Szállítási díj, költség: A termék árán felül megfizetésre kerülő vagy került, kiszállítási szolgáltatási díj.

I.14. A szerződésre irányadó jogszabályok:

 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK) MÁSODIK rész IV. cím XV-XIX. fejezetek 6: 77.§- 6:107.§
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

II.1. Termék kiválasztása, megrendelés folyamata:

 1. A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Vásárlók számára.
 2. A honlapon a Felhasználó / Vásárló a menüpontok segítségével böngészhet.
 3. A termékek általában kategóriarendszerbe sorolva is megtalálható.
 4. Az Akciós termékek általában kategóriában, az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható.
 5. A terméknél külön-külön nem minden esetben szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.
 6. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható.
 7. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni.
 8. A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni.
 9. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.
 10. A Vásárló a https://kugoomagyarorszag.hu/ honlapján feltüntetett termékek közül kiválaszthatja azt, amelyiket megszeretné vásárolni.
 11. A termékek oldalról / listájáról a részletes termék oldal, a termék nevére klikkelve érhető el, ahol a Vásárló tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.
 12. A Vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak árát és bővebb ismertetőjét.
 13. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt termék a „Kosárba” gombra való klikkeléssel egy virtuális kosárba helyeződik. A kosár mellett lévő gombokkal a darabszám is módosítható beállítható.
 14. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár gombra kattintva, vagy kosár menüpont segítségével ellenőrizheti / érheti el. A kosárban megtalálja a vásárlás során a kosárba helyezett termékeket.
 15. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az X jelre kattintva az adott tételt.
 16. A kosárban lévő mennyiséget a mennyiségjelző mellett elhelyezett gombokkal növelheti, vagy csökkentheti.
 17. Kosár frissítése gomb segítségével a kosárérték módosul.
 18. A kosár mennyiség 0-ra állításával és a Kosár frissítés gombra való klikkeléssel, vagy az X jelre történő kattintással lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is.
 19. A kosár oldalon lehetőség van a felsorolt szállítási módok közül választani.
 • Házhozszállítás
 • Házhoszszállítás utánvétellel (Vásárló külön jelzésére, kérésére)
 • Személyes átvétel – Bp., VIII. kerületben
 • FoxPost automatába kérve – automatába helyezhető kisebb csomagok estén (elektromos roller nem fér el benne)
 • Ingyenes szállítás – aktuális kupon kedvezmények és akciók esetén
 1. A Felhasználó Tovább a pénztárhoz gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.
 2. A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a Vásárló leellenőrizheti a rendelés helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat, továbbá választhat a fizetési lehetőségek közül.
 3. A Vásárló ezen az oldalon (Pénztár oldal) a Megrendelés gombra kattintás előtt ismételten leellenőrizheti a kosár tartalmát, megadott adatok helyességét.
 4. Adatbeviteli hibák esetén a mezők rákattintással javíthatók.
 5. A termék megrendeléséhez kötelezően szükséges kitölteni a vonatkozó űrlapot, a szállítási és számlázási elérhetőségi adatokat.
 6. A Pénztár oldalon a Vásárlónak lehetőség van, regisztráció nélkül, regisztrációval, illetve már regisztrál vásárlóként vásárolni.
 7. A regisztráció esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím, felhasználónév és jelszó.
 8. A sikeres regisztrációról a Vásárló e-mailben, és a honlapon tájékozódhat, fiókjába a fiókom menüpont alatt beléphet.
 9. A Felhasználó / Vásárló a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti.
 10. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Vásárló / Felhasználó a felelős.
 11. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Vállalkozásnak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.
 12. Elfelejtett jelszó esetén, a weboldalon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre.
 13. Amennyiben a Vásárló korábban regisztrált a Weboldalon, a megrendelési folyamat az e-mail címének, vagy felhasználó nevének és jelszavának megadásával folytatható, a (bejelentkezés, fiókom, belépés) menüpontok egyikére kattintást követően.
 14. A Pénztár oldalon a Vásárlónak lehetősége a szállítási mód megváltoztatására és kiválaszthatja a fizetés módját:
 • Közvetlen banki átutalás
 • Fizetés személyes átvételkor
 • Előrendelés (előrendelhető termékek esetén) későbbi fizetés
 • Utánvételes fizetés futárszolgálattal történő kézbesítéskor (Vásárló külön kérésére, jelzésére.)
 1. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.
 2. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a „Megrendelés elküldése” gomb segítségével véglegesítheti rendelését, azonban az ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF elfogadásával a Vásárló kijelenti hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat is megismerte. Ha a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF-et, akkor a megrendelését nem tudja elküldeni a Vállalkozás részére.
 3. A rendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget keletkeztet!
 4. Erről a megrendelés elküldését követően közvetlenül a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést, valamint a megrendelése regisztrált vásárló esetén a személyes fiókban is megtalálható.
 5. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) hibás adatot észlel a Vásárló 24, azaz huszonnégy órán belül köteles jelezni azt a Vállalkozás felé.
 6. A kapott visszaigazoló e-mail a megrendelés beérkezésének tényét rögzíti, azonban ez nem azt jelenti, hogy az adott termék azonnal átvehető, elérhető. Bővebb információ a szállítás és teljesítés alatt lásd továbbiakban.
 7. A szerződés a megrendelt termék vagy termékek és a szállítási díj maradéktalan kifizetésével jön létre.
 8. A megrendelés feldolgozása 48. órán belül megtörténik.
 9. A termék kiszállítása általában 5-10 munkanap alatt megtörténik, azonban ha a kiszállítási idő ezt az időtartamot meghaladná, akkor a Vásárlót az Eladó emailben, vagy a megadott telefonszámon értesíti.
 10. Az áruházban időnként előfordulhat, hogy a termék pár héten belül lesz elérhető. Ez a honlapon feltűntetésre kerül oly módon, hogy a „kosárba helyezem” gomb helyet „előrendelés” gomb lesz látható.
 11. Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a fiókjába történő belépést követően a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.
 12. Futárszolgálattal történő kézbesítés esetén az átvételt követően kérjük a garanciajegy kiállításához a kért képfelvételeket, azonosító számokat, adatokat elküldeni a vállalkozás részére (lsd. továbbiakban).

II.2. Fizetési módok, feltételek:

A webáruházunkban lehetőség van, online bankkártyával, banki átutalással, és személyes átvételkor történő fizetésre.

 1. Előre utalás: A megrendelést követően a megerősítő emailben megadott információk alapján utaljon a megadott bankszámlaszámra, vagy használja a megadott másodlagos azonosítót a kényelmesebb utaláshoz (I.4. pontban írt bankadatok). A közlemény rovatban tűntesse fel a rendelés számot. Az utalás során az esetlegesen tévesen feltűntetett adatok miatt az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, az esetleges többletköltségek a vásárlót terhelik. Amint az áru értéke és szállítási költség együttes összege megjelenik a számlán, akkor a megrendelés teljesítési folyamatot elkezdjük. Az előre utalás esetén a beérkezett összeg feldolgozási ideje 48 óra, azonban ez rövidebb, pár óra alatt is megtörténhet.
 2. Személyes átvételkor kézpénzben, vagy banki átutalással tekintettel arra, hogy az utalás esetén is azonnal megjelenik a jóváírás. Személyes átvételkor történő fizetés esetén, amennyiben a megrendelés összege meghaladja a 100 eFt-ot akkor a Vállalkozás előleg meg fizetését kérheti, amely kapcsán felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval
 3. Előrendelés későbbi fizetés: Amennyiben a termék előrendelhető, akkor ezt a fizetési mód is választható és amikor a termék ismét rendelkezésre áll a Vállalkozás értesíti a Vásárlót, amelyet követően a megrendelés megerősítése, illetve fizetés teljesítés esetén a megrendelés feldolgozását és kiszállítását megkezdjük.
 4. Utánvétellel történő fiztetés a futárszolgálatnak a termék kézbesítésekor. A fizetést készpénzben lehet teljesíteni. (Külön kérésre rögzítjük ezt a fizetési módot, tekintettel arra, hogy az utánvétel díjja függ az utánvétel összegétől.)

II.3. Megrendelés visszaigazolása, fizetési kötelezettség, feldolgozás:

 1. A rendelés feladása a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
 2. A megrendelés elküldését követően közvetlenül a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést, valamint a megrendelése regisztrált vásárló esetén a személyes fiókban is megtalálható.
 3. A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés elküldés gombra kattintás után, (az email értesítést követően vagy alatta), a megrendelés teljes vételára a szállítási díjjal együtt maradéktalanul megfizetésre kerül a Vállalkozásnak, kivéve személyes átvétel esetét.
 4. A rendeléssel kapcsolatban további email üzenetek kerülnek kiküldésre, amelyben a tájékoztatásra kerül a Vásárló annak folyamatáról.
 5. A rendelések feldolgozása 48 órán belül megtörténik.

II.4. Megrendelés módosítása, törlése:

 1. A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről.
 2. Ez az értesítés fizetési kötelezettséget keletkeztet.
 3. Amennyiben a vásárló 72 órán belül nem fizeti ki a megrendelés összegét, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnik, a megrendelés törlésre kerül, (kivéve a személyes átvételkor történő fizetés esetén).
 4. A vásárló megrendelését módosíthatja, törölheti amelyet mihamarabb köteles jelezni a vállalkozásnak!
 5. Az Vállalkozás a rendelés teljesítésének megkezdéséig (a termék árának megfizetéséig, személyes átvételkor történő fizetés esetén is, maximum 72 óra) megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására, amelyet elektronikus úton tehet meg.
 6. A megrendelés törlésére, módosítására kizárólag írásos formában e-mailben kerülhet sor, de a kérelem előzetesen telefonon is jelezhető.

II.5. Szállítási módok, díjak, csomagolás, feltételek:

 1. Ingyenes szállítás: az aktuális KUPON kedvezmények, AKCIÓK esetén, amelyekről a honlapon vagy a hírlevélre feliratkozás esetén kap bővebb tájékoztatást a Vásárló.
 2. Személyes átvétel / ingyenes: az átvételre a Budapest, XI. kerületben a Vállalkozás levelezési címén, vagy egyeztett helyszínen, előre egyeztetett időpontban kerül sor, tekintettel arra hogy a Vállalkozásnak nincs ügyfélkiszolgáló boltja, kizárólag online értékesít.
 3. 990 Ft FoxPost automatába: kisebb csomagok (kiegészítők) esetén, amely dolgok az automatában elhelyezhetőek. E-roller kiszállítását nem tudjuk teljesíteni automatába.
 4. 990 Ft-tól 4.990 Ft-ig Utánvétellel történő fizetés: kézbesítéskor a futárszolgálatnak. További részleteket lásd a következő 5. pontban.
 5. 4.490 Ft futárszolgálattal házhoszszállítás:
  • A webáruházunkban a megrendelések kiszállítását a GLS, DPD, UPS, Magyar Posta futárszolgálatok teljesítik.
  • A megrendelés kapcsán a termék a szállítási rendszerbe történő bekerüléséről és követési számról, e-mailben értesítőt küldünk, kivéve személyes átvételi mód választásakor.
  • A csomag követési számát megtekintheti a személyes fiókjában amennyiben regisztrált a vásárlás során, (kivéve személyes átvétel).
  • Sikertelen kézbesítés: Amennyiben nem sikerül elsőre a kézbesítés, akkor a Futár megpróbál kapcsolatba lépni Önnel telefonon vagy email-ben. Ha a küldemény átvétele nem történik meg az arra biztosított időn belül, akkor azt a Futárszolgálat visszaszállítja a Feladónak.
  • Az termék átvétele a megrendelő felelőssége!!! Amennyiben nem kerül átvételre a csomag, akkor annak a visszaküldési szállítása költsége a megrendelőt terheli, amelyért a Vállalkozás 7.500 Ft költséget számít fel.
  • Az elektromos rollerek becsomagolási díja / költsége 5.000 Ft, amely nem kerül felszámításra vásárlás során. Kisebb csomagok (nem elektromos roller vásárlása esetén) nincs csomagolási díj / költség.
  • Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, akkor kölcsönös megegyezés alapján árleszállítást, alkatrész cseréjét, a kijavítást, vagy végső soron a termék visszavételét biztosítjuk.
  • Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
  • A kárveszély az átadáskor / átadással száll át a vevőre.

  II.6. Teljesítési határidő:

 1. A Vállalkozás saját raktárkészlettel nem rendelkezik, közvetett raktárkészletről értékesít, azonban lehet, hogy az aktuális termék saját készleten is rendelkezésre áll.
 2. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30, azaz harminc nap.
 3. Azonban az átlagos szállítási, teljesítési időtartam általában 1-10 munkanap közé esik, a megrendelés feldolgozását követően.
 4. Abban az esetben, ha a termék kiszállítása a 10 munkanapot meghaladná, a Vásárlót a rendelésben megadott elektronikus elérhetőségén tájékoztatjuk.

II.7. Tulajdonjogi kikötés, teljesítéstől szállítástól való elállás:

 1. A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a vállalkozás / szállító tulajdonában marad.
 2. Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt, erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.
 3. Ha a Webáruház / Vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.
 4. Ha a termék kifogyott vagy nem áll már rendelkezésre. Az elállásról a vásárló tájékoztatásra kerül és amennyiben nem kíván helyettesítő terméket (érték pontosítással) vásárolni és időközben a termék árát kifizette, akkor az összeg 14 napon belül visszatérítésre / visszautalásra kerül a Vásárló által megadott magyarországi bankszámlaszámra.

II.8. A számla kiállítása:

 1. A Vállalkozás a NAV onlineszámla szolgáltatás keretein belül elektronikusan kiállított számlát küld a vásárlás során megadott email címre.
 2. Papír alapú számla igény esetén is, az elektronikus számla kerül kinyomtatásra.
 3. A számla a kosárérték / termék kifizetését követően a jogszabályban meghatározottak szerint legfeljebb 8 napon belül kiállításra kerül, azonban általában ez rövidebb időt vesz igénybe.

III.1. Elállási jog/ 14 napos visszaszolgáltatási garancia:

 1. Tájékoztató a Fogyasztót / Vásárlót megillető indoklás nélküli elállási jogról a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján.
 2. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
 3. A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 azaz tizennégy napon belül gyakorolhatja.
 4. Az Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az átvétel napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
 5. Tehát a megrendelő az elállás jogát legkésőbb, attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
 6. Ajánlatkérés esetén, ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

III.2. Az elállási jog érvényesítéséhez szüksége nyomtatvány, vagy kérelem tartalmi elemei:

 1. Elállási nyilatkozat / kérelem, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása esetén
 2. A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a ide kattintva letölthető nyomtatvány felhasználásával gyakorolhatja.
 3. Amennyiben a Vásárlónak nincs lehetőség nyomtatási lehetőségre, akkor a kérelemnek az érdemben történő feldolgozáshoz az alábbi adatokat szükséges értelem szerűen tartalmaznia.
  1. címzett (név, cím)
  2. kérelmező adatai (neve, címe, emailcíme, telefonszáma)
  3. kérelem tárgya
  4. a számla bemutatása, melléklése, vagy amennyiben erre nincs lehetőség a számla sorszámára és keltére történő hivatkozás
  5. a termék megnevezése
  6. a termék árának visszafizetését melyik bank által vezetett számlaszámra kéri, a számlaszám kinek a nevén van
  7. dátum
  8. aláírás (elektronikus úton nem szükséges)
 4. Az elállási nyilatkozat / kérelem postai úton történő feladásának esetén a posta hivatal által a borítékon feltüntetett dátum lesz a kérelem benyújtásának napja.
 5. Elektronikus úton megküldött kérelmet aláírás nélkül is elfogadja a Vállalkozás, amelynek a benyújtási napja az email elküldésének időpontja lesz.
 6. A Vásárló elektronikusan küldött kérelmét, elállási jogát írásban az elérhetőségként megadott email címre küldve jelezheti, tárgyban lehetőség szerint „14 napos elállás” írva.

III.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége:

 1. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14, azaz tizennégy naptári napos határidőn belül elküldi.
 2. Az Vállalkozás a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón, elektronikus úton visszaigazolni.
 3. A vállalkozás a termék átvételét és átnézését követően ismételten küldhet elektronikus adathordozón, elektronikus úton tájékoztatást a Vásárló részére.

III.4. A termék a Vásárló részéről történő visszaszolgáltatása:

 1. Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14, azaz tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.
 2. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt feladja / átadja / elküldi.

III.5. A Vállalkozás visszatérítési kötelezettsége, módja:

 1. A Vállalkozás legkésőbb a termék visszaszolgáltatásától számított 14, azaz tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget (kivéve a beüzemelés szolgáltatás díját), ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is.
 2. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.
 3. Amennyiben a termék nincs kifogástalan újra eladható állapotban, akkor a meghatározott költséggel kevesebb összeg kerül visszatérítésre (lsd. továbbiakban).
 4. A Vállalkozás nem teljesít postai utalvánnyal történő készpénzvisszafizetést, kizárólag a nyilatkozatban megadott magyarországi bankszámlára utal.
 5. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

III.6. A visszaküldéssel kapcsolatos fontos információk:

 1. Kizárólag a webáruházunkból rendelt árut vesszük vissza.
 2. A Vevő köteles e jogát, nem visszaélve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén Eladó mentesül az áru visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól.
 3. A termék csomagolásból történő kibontása, kipróbálása az elállás jogát nem zárja ki.
 4. A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a sértetlen termék / áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
 5. A terméket a Vállalkozás lentebb írt postai címére kell visszaküldeni
 6. Az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.
 7. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta.
 8. Az elállási határidő alatt, a termék tényleges használata miatti (tehát nem a kipróbálás miatti) értékcsökkenést meg kell térítenie a Vásárlónak a Vállalkozás / Eladó részére.
 9. Az elektromos rollerek visszaküldése esetén a megtett kilométer alapján lentebb írt értékcsökkenés kerül felszámolásra (lsd. továbbiakban).
 10. Elállás esetén a Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 11. A terméket csak eredeti állapotában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.
 12. Amennyiben lehetséges az eredeti csomagolásában kérjük a termék visszaküldését, ellenkező esetben az újra csomagolás költségéért 5.000 Ft-ot számítunk fel.
 13. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
 14. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, (megsérül, megrongálódott, program-szoftver módosítás történt, hiányoznak a tartozékok, visszaküldés során megrongálódott) akkor a Vásárló kártérítésre kötelezett.
 15. A visszaszállítás során eltűnt termékért az Eladó felelősséget nem vállal és semmilyen felelősség kötelezettség nem terhel.
 16. Bizonyos esetekben, amely miatt a termék eredeti állapota nem állítható vissza, a Vállalkozás a visszavételtől elállhat (Pl.: akkumulátorház megbontása, stb…) Ezen esetben a termék ismételt visszaküldési költsége a Vásárlót terheli.
 17. Az elállási jog helyet a Felek közös megegyezéssel írásos módon emailben módosíthatják a szerződést.
 18. Amennyiben a Felek között cseremegállapodás jön létre, úgy a ki és visszaszállítás költsége a Vevőt terheli.
 19. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja távollévők között kötött – szolgáltatás vagy termék vásárlására vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni.
 20. Amennyiben a termék ára időközben kifizetésre átutalásra került a Megrendelő / Vásárló részéről, akkor a már kifizetett termék árát a kért magyarországi számlaszámra a Vállalkozás 14 napon belül visszautalja.
 21. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás teljes összege alapján kell megállapítani.
 22. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

III.7. Termék (elektromos rollerek) értékcsökkenése vásárlástól történő elállás esetén:

 1. Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért.
 2. A Vásárlóknak tudniuk kell, hogy az elállási határidő alatt a termék tényleges használata miatti (tehát nem a kipróbálás miatti) értékcsökkenést meg kell téríteniük az Eladó részére.
 3. A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 4. Amennyiben elektromos közlekedési eszköz roller kerül visszaküldésre, akkor az alábbiak szerint értékcsökkenést számolunk fel tekintettel arra, hogy a termék már nem értékesíthető új termékként.
 5. A kipróbálás során a terméken keletkezett koszolódás (sárfelrakódás, por- és egyéb felverődés) miatti tisztítási költség minden esetben felszámolásra kerül 5.000 Ft / termék áron.
 6. A rollerek kijelzője méri az összesen megtett kilómétert (ODO), amely alapján kerül az értékcsökkenés megállapításra.
 7. 0-2 km közötti összesen megtett távolság esetében nem kerül értékcsökkenés felszámolásra. Ezen a km távolság alatt a termék kipróbálható, tesztelhető amely távolság elegendő kell hogy legyen arra hogy a terméket a vásárló megszeretné-e tartani, vagy eláll a vásárlástól.
 8. 3-4 km óra állás közötti tartományban kilométerenként 1.000 Ft,
 9. 5-km óra állástól kilométerenként további 1.250 Ft kopási amortizációs díj, kerül felszámolásra!
 10. Az össz kilométer pontos követhetősége miatt kérjük, hogy az elektromos roller első bekapcsolásakor a kijelzőn lévő kilóméter állását fényképpel rögzítsék, amelyet a motor és / vagy alváz azonosító számokról készült fényképekkel együtt szükséges megküldeni a Vállalkozásnak elektronikus úton.
 11. A fentiekre tekintettel, kérem Tisztelt vásárlóinkat, hogy amennyiben van rá lehetősége előzetesen próbálják ki a megvásárolni kívánt elektromos közlekedési eszközt, amelyre a KugooMagyarország is lehetőséget szeretne biztosítani a közeljövőben.

III.8. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:

A Vállalkozás kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben (jogszabályi hivatkozás) Csak a termékekre vonatkozó előírások az alábbiak szerint:

 1. A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
 2. Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.
 3. Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 4. Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

III.9. KAPCSOLAT

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunknak a következő elérhetőségeken:

IV.1. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság:

 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályait a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet és a
 2. Tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza és határozza meg eseteit.

IV.2. Jótállás, garancia:

 1. Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, vagy jogszabály alapján jótállásra köteles.
 2. A jótállás – hétköznapi és közismert nevén „garancia” – azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.
 3. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött, fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal.
 4. A jótállásnak két fajtája van:
  1. a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és
  2. a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.
 5. Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó.
 6. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.
 7. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
 8. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény benyújtásának napjától számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
 9. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.
 10. Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, azonban a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságtól és a termékszavatosságtól függetlenül megilletik.
 11. Az új Ptk. 6:157. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések tartalmazzák a szavatossági felelősség alóli mentesülés eseteit, miszerint a mentesülésre két esetben kerülhet sor:
  1. ha a hibát a jogosult a szerződéskötés időpontjában ismerte;
  2. ha a hibát a jogosultnak a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 12. Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:
  1. jótállási jegy vagy, az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat, vagy vásárlás dátumára és rendelésszámra hivatkozás.
  2. Ezek teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni.

IV.3. NEM TARTOZIK A JÓTÁLLÁS ALÁ A HIBA:

Ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, és a hiba az alábbiakkal kapcsolatban, következtében keletkezett.

 1. Vásárlást igazoló írásos dokumentumok hiánya.
 2. Ha nem a www.kugoomagyarorszag.hu weboldalról vásárolta az e-rollert, terméket.
 3. Az azonosító elemek (gyártási szám, számok, stb…) eltávolítása, olvashatatlanná tétele, szándékos rongálása.
 4. Szakszerűtlen üzembehelyezés, összeszerelés, (pl.: rossz nyomaték-erővel való csavarmeghúzások, csavarmenetszakadások, féknyereg törés fogóval történő ellenfogás miatt, stb…). és bármi más, ami nem vezethető vissza anyag- vagy gyártási hibára, kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el.
 5. Karbantartás hiánya vagy nem megfelelő, elégtelen volta, (pl.: nem megfelelő guminyomás miatt keletkezett kerékfelni, gumi és felni deformitások rongálódások).
 6. Balesetek, ütközések okozta megrongálódások, (kijelző törése, repedése, stb…).
 7. Agresszív tisztítószerek okozta korrózió, felmaródások, stb…
 8. Rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, rosszul kivitelezett technikai trükkből eredő rongálódások, (pl.: ugratás, ugratások, kerekek felütése, esőben történő használata, stb…).
 9. Helytelen tárolásából eredő állapotromlás, sós környezet által okozott károsodás, (pl.: pincében nyirkos hideg helyen, vagy túl meleg helyen kályha mellet történő tárolás, rozsdásodás, gumi és műanyag alkatrészek elszíneződése, elöregedése, stb…)
 10. Idegen beavatkozás, rongálás.
 11. Elemi kár, természeti csapás, villám kár…, (az ilyen jellegű kárt a lakásbiztosítás keretein belül van lehetőség bejelenteni).
 12. Elektromos roller megbontása szétszerelés, elektronikai módosítások kivitelezése, (pl.: annak érdekében, hogy nagyobb teljesítményt adjon le, stb…).
 13. Program (működési program) módosítás, termékmódosítás történt, manipulálás és / vagy megváltoztatás esetén.
 14. A roller elektronikai alkatrészeinek, vezérlő-egységeinek beázása, (pl.: esőben, erősen nedves sáros úton történő használata, vagy slaggal nagynyomású tisztítógéppel történő mosás, stb…).
 15. Normál kopás, (beleértve az anyagkifáradást is).
 16. UV sugárzás által okozott károk, (pl.: sárguló színvesztés, színek fakulása).
 17. Utólagos újrafestése a váznak, (akár részbeni is).
 18. Szállítási sérülés, (a szállító a felelős).
 19. Vásárláskor látható, felderíthető esetleges piszkok, foltok vonatkozásában.
 20. A www.kugoomagyarorszag.hu üzemeltetője nem felelős a véletlen, vagy következményes károkért.
 21. A fenti okokból meghibásodott termékek javítási ill., bevizsgálási költsége a jótállási időtartamán

IV.4. Jótállási jegy kiállítása:

 1. Elektromos közlekedési eszközök jótállását az átvételt követően elektronikus úton küldi meg a Vállalkozás a Vásárlónak.
 2. A jótállási jegy kiállítása, a Vásárló részéről történő azonosító számok (alvázszám és vagy motor azonosító szám -számok) és a kijelző kilométer óra állás a Vállalkozásnak fényképen történő megküldését követően történik.
 3. Az az azonosító adatokat elektronikus úton a Vállalkozás kapcsolattartási email címére kell küldeni.

IV.5. Jótállással kapcsolatos egyéb rendelkezések:

 1. A vállalkozásunk mindenkor, az ésszerű, hatékony, lehetőségeinkhez képest gyors megoldásra törekszik a garanciális ügyintézés során. Ennek érdekében kérjük Tisztelt Vásárlót, hogy az alábbi pontok szerint segítse elő az ügyintézést.
 2. Jótállási igény érvényesítéséhez az alábbiakat kérem elküldeni a vállalkozásuk részérre, amelyek teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni.
  1. A meghibásodás bejelentésekor, kérem a motor vagy az alvázszámról fényképet készíteni és azt a bejelentéshez mellékelni, az értékesített termék pontos beazonosítása végett.
  2. Jótállási jegy bemutatása, vagy
  3. jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek, vagy
  4. rendelés számra és napjára hivatkozás.
 3. A Vásárlónak az észlelt problémát részletesen írásban kell megküldenie a Vállalkozásnak.
 4. Fontos hogy a meghibásodásról (amennyiben a hiba jellege ezt lehetővé teszi) videófelvételt és képfelvételt készítsen, amelyet a részletes hibaleírás mellé csatolja.
 5. Amennyiben a megküldött dokumentáció alapján beazonosítható eldönthető a hiba / meghibásodás jellege, akkor javaslatot teszünk a hiba kijavítására.
 6. Amennyiben a hiba oka kapcsán szükségesnek látjuk szervizben történő bevizsgálást, akkor a meghibásodott terméket az általunk javasolt (Budapesti) szervízbe kérjük eljuttatni.
 7. A jótállás kapcsán felmerül hibák, problémák kivizsgálási és kijavítási ideje hosszabb időt is igénybe vehet, tekintettel az elektromos berendezések esetleges műszaki bevizsgálására és arra ha alkatrész csere is szükségessé válik, annak beszerzése több hetet is igénybe vehet, tekintettel arra hogy az alkatrészek többsége kínai kereskedőtől rendelhető szerezhető be.
 8. A szervízbe történő eljuttatás költsége a Vásárlót terheli. A visszaküldés költsége is a vásárlót terheli, amennyiben megállapításra kerül, hogy a hiba nem jótállási eset, nem a jótállással összefügésben keletkezett.
 9. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye, ilyen esetekben elsősorban a megrongálódott alkatrészt pótoljuk, vagy árleszállítást alkalmazunk (pl.: kormánymarkolat rongálódás).
 10. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést lehetőségeihez képest mihamarabb elvégezze.
 11. A fentieken túl meghibásodás javítására / kijavíttatására több lehetőség állhat rendelkezésre, amelyről kölcsönös egyeztetést keretein belül történik a megállapodás.

IV.6. Jótállás időtartalma:

 1. Az e-rollerre (elektronika, váz, töltő): 12 hónap | kivéve beázás esetén
 2. Akkumulátor: 6 hónap
 3. Kerekek, gumiabroncsok és kopó alkatrészek: 0 hónap
 4. További részleteket lsd. VI. fejezetben

IV.7. Kellékszavatosság:

 1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
 2. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.
 3. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
 4. Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
 5. A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 6. Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 7. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.
 8. A Felhasználó közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 9. A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen.
 10. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett.
 11. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye.
 12. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

IV.8. Termékszavatosság:

 1. Termék hibája esetén a vásárló – választása szerint -kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 2. Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által a fogyasztónak eladott, kizárólag ingó dolog (az-az a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól / forgalmazótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. (Termékszavatossági igényként a vásárló a hibás termék kijavítását, esetleg kicserélését kérheti.)
 3. Vita esetén végig a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt.
 4. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 5. A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
  1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
  2. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
  3. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
 6. A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 7. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
 8. Termékszavatossági igényét a vásárló a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 9. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a vásárló.
 10. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, ill. a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az a Gyártóval szemben (a Vállalkozáson keresztül) érvényesítheti.
 11. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

V.1. Panaszügyintézés és jogérvényesítés lehetőségek:

 • Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet.
 • Alapvető és a Vállalkozás által képviselt irányelv a panasz ügyintézéssel kapcsolatban, hogy mindenkor törekszünk a békés ügyintézésre, hatóságok bevonásától mentes panaszok gyors, tisztességes és értelemszerű kezelésére.
 • A vállalkozás minden egyes panaszt érdemben kivizsgál és annak eredményéről 30 napon belül a Vásárlót tájékoztatja
 • A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
 • A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait, panaszát az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

V.2. Panasszal kapcsolatos egyéb irányelvek:

 • A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 • A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.
 • A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 • Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára.

V.3. Panasz ügyintézés BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ fordulva:

 • A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/
 • Az országos békéltető testületek elérhetőségei a http://bekeltet.hu/elerhetosegek/ linken érhetőek el.
 • A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletekk
 • A Vállalkozás Székhelye szerint illetékes Békéltető Testület
  • Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  • Telefonszáma: 06-1-488-2131
  • Faxzáma: 06-1-488-2186
  • E-mail címe: testulet@bkik.hu
 • Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult Békéltető Testülethez is fordulni.

V.4. Panasz ügyintézés ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM-on:

 • Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.
 • Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
 • Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
 • A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
 • Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

V.5. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

 • Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.
 • A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

V.6. Panaszügyintézés Bírósági eljárás során:

 • Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

VI.1 Elektromos rollerek ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI-KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy KUGOO terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen és balesetmentesen tudja használni.  Mindig tartsa be az alábbi előírásokat az e-roller használata során. Ezzel csökkentheti a baleset és meghibásodás, valamint a károkozás veszélyét.

Biztonsági figyelmeztetések:

 • Ne használja az e-rollert rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
 • Ne használja az e-rollert lakásban, épületben, közintézmények, bevásárlóközpontok területén!
 • Ne használja az e-rollert lépcsők, veszélyes és egyenetlen felületű útszakaszokon, útfelületeken, medencék közelében, sárban, jégben, tócsában, vízben, csúszós, egyenetlen, szennyezett vagy durva felületen!
 • Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben!
 • Ne használja az e-roller szabadtéren viharban vagy esőben!
 • Az e-roller egyenletes, száraz, sima úton való használatra tervezték, ezért ne használja sárban, jégben, tócsában, vízben, csúszós, egyenetlen, szennyezett vagy durva felületen. Ez csökkenti a tapadást és növeli a balesetveszélyt.
 • Villámlás és rossz időjárási viszonyok esetén nem javasolt az e-roller használata!
 • Ne tegye ki az e-rollert szélsőségesen magas, vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak!
 • Kérjük, ne tegye ki az e-rollert erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását okozhatja.
 • Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, folyamatára).
 • Mindig az eredeti gyári töltőt használja, ne használjon utángyártott, vagy gyorstöltőket!
 • Ne töltse e-rollert, alvótérben és lakótérben és olyan helységekben ahol tűz és robbanásveszély áll fenn!
 • Az e-roller érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a sérülésektől és ütődésektől!
 • Ne módosítsa, állítsa el az e-roller kijelző gyári beállításait!
 • Védje az adapter kábelét. Úgy használja és tárolja hogy az ne, sérüljön rongálódhasson meg. Különösen figyeljen a töltő e-roller felé eső csatlakozóvégre!
 • A töltő kábelvégeit először az e-rollerhez csatlakoztassa, aztán a fali aljzatba! Ezzel elkerülheti az esetleges elektronikai meghibásodást!
 • Egyes modelleknél a töltő csatlakozó vége nútos kiképzésű, amely erősebben tolva elfordítva is csatlakoztatható, amely elektronikai hibát generálhat. Ezért a töltőkábel csatlakoztatásakor figyeljen oda, hogy azt a kiképzésnek megfelelően csatlakoztassa!
 • A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek, vagy a csomagolás részei fulladást illetve egyéb sérülést okozhatnak!
 • Beázás esetén azonnal kapcsolja ki az e-rollert és ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközöket! (Átlagos szobahőmérsékleten hagyja kiszáradni!)
 • Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett az e-roller motort fedő burkolata felmelegedhet, ami normális jelenség.
 • Ne érintse meg a féktárcsát, féktárcsákat használatot, fékezést követően, mert az égési sérülést okozhat!
 • Ne nyomja meg, ne tartsa nyomva az e-roller gázkarját, mikor az e-rollert tolja, illetve mellette sétál!
 • Bármilyen kérdés, meghibásodás felmerülése esetén forduljon a szervízhez!

Közlekedésre, használatra és felelősségre vonatkozó figyelmeztetések:

 • A rollert mindenki csak a saját felelősségére használhatja.
 • Nagyon fontos hogy az e-roller használója elsajátítsa az e-rollerre és használatára vonatkozó biztonsági és jogszabályi előírásokat. Ezért a szülők / felnőttek tanítsák meg, adják át a felügyeletük alatt álló gyerekek részére ezeket az információkat, az e-roller használatára vonatkozó előírásokat!
 • Kis-, és fiatalkorú gyermekek minden esetben kizárólag szülői / gondviselői / felnőtt engedéllyel és felelősségvállalása mellett használhatják!
 • Ha az e-roller használója nem ésszerűen közlekedik, figyelmen kívül hagyja a biztonsági és közlekedési előírásokat, akkor fennáll a komoly sérülés és anyagi kár okozásának veszélye!
 • Az elektromos roller egy szabadidő eltöltésére, közlekedésre szolgáló eszköz, azonban jelenleg a Magyarországon hatályban lévő jogszabályi rendelkezések szerint segédmotorkerékpárnak minősül, ezért az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használja!
 • Az e-roller használata vezetői engedéllyel rendelkezők részére javasolt!
 • Minél nagyobb sebességgel közlekedik az e-rollerrel a használója, annál nagyobb féktávolsággal kell számolnia.
 • Sima, kavicsos homokos és vizes nedves felületen az e-roller megcsúszhat, amely következtében elvesztheti az egyensúlyát a használója, amely eleséshez és sérüléshez vezethet. Ezért mindenkor körültekintően út és látási valamint időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedjen az e-rollerrel, megtartsa a megfelelő sebességet, követési távolságot és vegye figyelembe az e-roller sajátosságait!
 • A Forgalmazó nem vállal semmilyen anyagi, nem anyagi és erkölcsi felelősséget az e-roller használata, illetve azzal kapcsolatban  okozott károkért, fizikai sérülésekért, balesetekért, veszteségekért, jogvitákért, illetve egyéb konfliktusokért.
 • Az e-roller használatát, mindenki saját felelősségének és esetleges következményeinek tudatában engedje át!
 • Minden elindulás előtt ellenőrizze az e-roller kormány és fékberendezéseit, gumiabroncsok nyomását! Amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem biztonságos a használata, kilazult kotyogó alkatrészt, rendellenes működést tapasztal, akkor nem közlekedjen vele! Keressen fel a hiba elhárítása érdekében szakszervízt!
 • Az e-roller használatához a sérülések elkerülése, minimalizálása érdekében javasoljuk alapvető biztonsági felszerelés bukósisak, térd és könyökvédő, hosszú szárú nadrág és erős, zárt cipő használatát! Továbbá ajánljuk a láthatóság érdekében fényvisszaverő kiegészítők és láthatósági mellény használatát!
 • Az e-roller egyenletes, száraz, sima úton való használatra tervezték, ezért ne használja ettől eltérő helyen, útfelületen, módon, ez csökkenti a tapadást és növeli a balesetveszélyt.
 • Kerülje a kemény döccenőket, csatornarácsokat és váratlan felületváltozásokat, figyeljen a lehetséges akadályokra, amelyek elkaphatják a kereket, vagy hirtelen fékezésre, irányváltoztatásra kényszeríthetik.
 • A kisméretű kerék megakadhat az úton, ha kátyúba vagy padkának hajt vele! Az ilyen útfelületeken, vagy akadály észlelése esetén mérsékelje a sebességét, esetleg álljon meg! Ezzel megelőzve a balesetet, sérülést, károk rongálódások keletkezését.
 • Közlekedés során a sebesség mérséklésére kialakított útfelületi lassítókon történő áthaladáskor (fekvőrendőrön) mérsékelje a sebességét 10 km/h-ra!
 • A kormányrúd kormányzásra van kialakítva, ezért ne támaszkodjon e-rollerezés közben a kormányrúdra, azt ne feszítse meg! Ellenkező esetben a kormányrúd károsodhat, eltörhet (ez nem tartozik a garanciális javítások közé). Ennek elkerülése érdekében álljon a fellépőn harántterpeszben és akadályoknál bukkanóknál érdemes a térdeket behajlítani.
 • Mindig tartsa mindkét kezét a kormányon, ha elengedi az balesetveszélyt hordoz magában.
 • Figyeljen a fejére, ha valamitárgy alatt halad át. Ne gyorsítson, ha dombról lefelé halad.
 • Mindig kerülje ki az akadályokat!
 • Ne akasszon szatyrot, táskát vagy más dolgot, különösen nehéz tárgyat a kormányra!
 • Tartsa mindkét lábát a taposólemezen!
 • Nagyobb sebességnél ne rántsa el hirtelen a kormányt, mert a kisméretű kerék miatt ez balesetveszélyes!
 • Ne menjen bele pocsolyába, azt kerülje ki!
 • Az e-rollert ne használják egyszerre ketten, más személyt ne szállítson vele!
 • Egyes típusoknál ne helyezze a lábát a hátsó sárvédőre, mert az az e-roller megrongálódásához vezethet!
 • Az e-roller használójának ajánlott magassága: 125 – 195 cm
 • Egyes típusoknál szükséges az e-roller meglökése 2-5 km/h történő haladás, hogy a motor beinduljon. Ez egy biztonsági elektronikai beállítás, hogy az e-roller tolása esetén, ha véletlenül a gázkart megnyomnánk akkor az e-roller nem indul el, így elkerülve az esetleges balesetet, károkat.

Az e-roller tisztítása, karbantartása, tárolása:

 • A javasolt keréknyomás 3,5-4-5 bar!
 • Az e-roller tisztításához használjon puha, sima felületű szivacsot ruhát!
 • A készülék külső felülete (a kijelző kivételével) nedves ruhával tisztítható!
 • Ne használjon erős, maró hatású tisztítószereket -anyagokat, ilyen szerek használata esetén a felület károsodhat!
 • Ne mossa le az e-rollert nagynyomású mosóval, elektronikai hibát generálhat!
 • Az e-roller kikapcsolt állapotban legyen tisztítás közben. Tisztítás során a töltő kábel ne legyen csatlakoztatva. A töltő bemenetet fedő gumisapka zárt állapotban legyen, mert az esetlegesen beszivárgó víz károsíthatja a rollert!
 • Használaton kívül az e-rollert beltéri, pormentes, száraz és hűvös helyen tárolja!
 • Az erős napfény, a túl meleg, vagy túl hideg környezetben való huzamos használata, illetve tárolása a gumik öregedését, repedezését segíti elő és befolyásolja az e-roller és az akkumulátor élettartamát!

Az akkumulátor karbantartása, töltése, biztonsági figyelmeztetések:

 • Az e-rollerben Lithium-Ion / Polymer akkumulátor van elhelyezve.
 • Nem szükséges minden töltésnél maximálisan feltölteni és teljesen lemeríteni sem!
 • Ne cserélje ki az eredeti akkumulátort! A gyárival nem megegyező cellák használata biztonsági kockázatokhoz és garancia vesztéshez vezet.
 • Ne szerelje szét, ne érintse meg az elektronikai érintkezőket, vagy szurkálja az akkumulátor burkolatát és tartsa távol fém tárgyaktól! Ezek betartásával elkerülhető rövidzárlat, az akkumulátor károsodása, testi sérülés veszélye, vagy esetleg halálos áramütés!
 • Csak a készülékkel kompatibilis eredeti hálózati adaptert töltőt használjon! Más adapter töltő használata érvényteleníti a garanciát.
 • Húzza ki az adaptert / töltőt a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.
 • Ne használjon megrongálódott töltő adaptert, vagy akkumulátort, akkumulátor cellákat!
 • Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.
 • Tartsa szárazon az elektronikai egységeket, akkumulátor környezetét!
 • Ne töltse a készüléket hosszabb időn keresztül (napokig), a túltöltés csökkentheti / csökkenti az akkumulátor élettartamát.
 • A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, ezért használat előtt újratöltést igényelhet.
 • Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében és forduljon szakszervízhez!
 • A környezetünk védelme érdekében az elhasznált, rossz akkumulátort ne dobja a kommunális szeméttárolóba, azt csak az arra kijelölt helyeken adja le, tároló edényekben helyezze el! Az elektronikai alkatrészek hulladékkezelésére a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik. Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információk a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi hatóságoktól kérhető.
 • Ne dobja az akkumulátor tűzbe! Az akkumulátor tűzbe, forró felületre történő helyezése tűz és robbanásveszéllyel jár, járhat.
 • Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-5°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort!
 • A rollert ne tárolja a -10°C és +45°C-on kívüli környezetben!
 • Hosszabb ideig történő használatmentes tárolás esetén (25 naptól), feltöltés után tárolja el az e-rollert!
 • Legalább kéthavonta egyszer töltse fel teljesen az akkumulátort annak védelmében és lehetséges károsodása ellen (az akkumulátor efféle károsodása nem tartozik a jótállás körébe)!
 • Ne merítse teljesen le az akkumulátort, annak élettartamának meghosszabbítása érdekében.
 • Az akkumulátor teljesítménye hidegben jelentősen csökken. Ez normális jelenség. -10°C körül csak a teljesítménye felét tudja leadni.
 • A teljesen feltöltött roller kb. 120-180 napig tartja meg a töltést. A beépített intelligens cship követi és rögzíti a töltési és merülési ciklusokat. Amennyiben huzamosabb ideig nem tölti fel az akkumulátort, visszafordíthatatlan károsodás keletkezik benne, amely nem tartozik a jótállás kereteibe.
 • Az akkumulátor végleges károsodása esetén, azt nem lehet azt feltölteni.
 • A házi, nem szakszervíz színvonalú (nem szakszervízben történő) szétszerelés veszélyes és áramütést, rövidzárlatot vagy más balesetet okozhat!

A jótállásról és a jótállás időtartamáról:

 • Az e-rollerre (elektronika, váz, töltő): 12 hónap | kivéve beázás esetén
 • Akkumulátor: 6 hónap
 • Kerekek, gumiabroncsok és kopó alkatrészek: 0 hónap
 • Az akkumulátor átlagos élettartama kb. 2-4 év / kb. 500 töltési ciklus. Az élettartam függ a töltési ciklusok számától (egy rövid pár perces töltés is, töltési ciklusnak számít!) és az e-roller megfelelő környezetben történő használatától, kezeléstől, tárolásától.
 • Az e-roller helytelen, használata, karbantartása, kezelése, tárolása, az akkumulátor teljesítmény csökkenéséhez vezethet, és így az a törvényes jótállási idő lejárta előtt 6 hónapon belül is tönkre mehet!
 • A jármű firmware-jének, szoftverének bármilyen módosítása, felülírása, cseréje azonnali jótállás-vesztést eredményez. A készülék tárol adatokat a firmware cseréjéről. Amennyiben bizonyítható, hogy a roller szoftverét módosították, úgy az a használati utasítással ellentétes, azaz nem megfelelő használatnak minősül.
 • A roller mechanikus sérülésére visszavezethető hibára a jótállás nem terjed ki.
 • A hibás kezelésből, helytelen karbantartásból eredő hibákra a jótállás nem terjed ki.
 • Az esőben történő használat, vagy mosás, vagy egyéb okból történt beázás miatt keletkezett károsodásra a jótállás nem terjed ki.
 • A roller gyárilag megadott terhelésig terhelhető. A túlterhelésből eredő károkra a jótállás nem vonatkozik.
 • A jótállás megszűnik, amennyiben az e-rollert üzleti haszonszerzésre használják, így bérbe illetve kölcsön adják.
 • Az akkumulátor egyben az e-roller kapacitása, megtehető távolsága nagy mértékben függ a terheléstől, út és időjárási viszonyoktól. A gyárilag megadott érték, teljesen feltöltött állapotban, 70 kg-os terheléssel, 25°C-os hőmérsékleten, sima aszfalton, szélcsendben, legalább 3.5 bar gumiabroncsnyomással, legkisebb sebesség fokozatban (energiatakarékos módban) lett rögzítve. Ezért az ettől eltérő értékek, illetve a kapacitás csökkenés normális jelenség. Ez esetben meghibásodás nincs, ezért garanciális bevizsgálás, akkumulátor javítása, cseréje nem indokolt.

ÜZEMBE HELYEZÉS:

 • Az e-roller dobozból csomagolásból történő kibontása.
 • Az e-roller „értelemszerű” összeszerelése, kinyitása.
 • Az összehajtó mechanika és egyes típusok esetén a kormánymagasság rögzítése.
 • A kormányon elhelyezett kezelőegységek beállítása, megfelelő szögben történő rögzítése.
 • A fékberendezések ellenőrzése, beállítása, szükség esetén beolajozása. Különös figyelemmel és érzéssel húzza meg a féknyergen a bowden rögzítő csavart, nehogy az alumínium menet megszakadjon benne!
 • A felfújható gumiabronccsal rendelkező e-rollerek esetén, a guminyomás ellenőrzése, egyes típusokhoz szeleptoldó használata javasolt szükséges, (a szeleptoldó nem minden e-roller tartozéka)
 • A látható csavarok érzéssel történő utána húzása.
 • A kulccsal rendelkező típusok esetén, a kulcs elfordításával áram alá helyezés.
 • A kijelző bekapcsolása, a kijelzőn található bekapcsoló gomb 2-4 másodpercig történő nyomva tartásával.
 • Sebességváltása, egyes típusoknál ugyanazzal a gombbal történik mint a bekapcsolás, egyes típusoknál pedig egy másik gombbal ami szintén a kijelzőn van elhelyezve.
 • Egyes e-roller típusok mobil applikáció kapcsolattal is rendelkeznek, ami a Google Play áruházból tölthető le. Kapcsolat blutooth-on keresztül történik.
 • Ezután kipróbálható, és használható.
 • Minden egyes Vásárlónkat szóban is szívesen tájékoztatunk, minden olyan dologgal kapcsolatban ami nem egyértelmű vagy nem tudsz pontosan, ezért kérlek vedd fel Velünk a kapcsolatot, hogy segíteni tudjunk!

Sok-sok balesetmentes és élvezetes közlekedést kívánunk a KUGOO rollerekkel!

VI.2 KAPCSOLAT:

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérjük jelezze ügyfélszolgálatunknak a következő elérhetőségeken:

Az ÁSZF-et kinyomtathatja a böngésző nyomtatás menüpontja alatt, vagy a CTR+P billentyűk együttes lenyomásával!

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. 05. 04.

 

Tisztelettel:

KugooMagyarország